HİZMET ALANLARIMIZ

PAZARLAMA YÖNELİMLİ HALKLA İLİŞKİLER

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler ya da diğer adıyla marketing PR, pazarlama hedeflerini PR disiplini ile destekleyen en inandırıcı iletişim disiplini olarak biliniyor. Ürün, hizmet ve satışa odaklanmış stratejiler, programlar, planlama, içerik yaratımı, uygulama ve değerlendirme çalışmalarının bütünü olan marketing PR halkla ilişkiler ile “pazarlama” yönetim alanlarının etkin bir entegrasyonundan meydana geliyor. Türkiye’nin ilk pazarlama yönelimi halkla ilişkiler hizmeti veren ajansı MPR, bu alanda en tecrübeli ve başarılı PR şirketi olmayı sürdürüyor.

KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumsal itibar, sunulan ürün ve hizmetin tüketici tarafından algılanışını doğrudan etkiler. Bu nedenle, ürünün pazarlanması ile kurumun marka olarak algılanışını birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. MPR, kurumun iş hedefleri doğrultusunda; Ticari Sosyal ve Sektörel itibarını yönetmek üzere önemli sayılan kişi, kitle ve kurumlara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. MPR, kurumsal itibar, sosyal paydaşlarla iletişim ve ölçümlemeyi kurumsal iletişimin başlıca öğeleri sayar ve iş hedeflerine ulaşmada kurumsal itibar çalışmalarının gücünden yoğunlukla yararlanır. MPR, algılama yönetimi ile yakından ilişkili gördüğü bu iletişim alanında, müşterilerinin kurumsal itibarını artıracak iletişim stratejileri planlar, uygular, ölçümler ve bu programlar sayesinde şirketlerin uzun dönemli kurumsal algılamalarına olumlu katkıda bulunmayı amaçlar.

İÇ İLETİŞİM

Kurum içi iletişim, çalışanların, kurumun değerlerini ve kültürünü benimsemesini kolaylaştırma ve kuruma bağlılığını artırma işlevi görür. Marka tüketiciye çalışanlar aracılığıyla sunulduğundan, kurumun öncelikle bünyesindeki çalışanlarla güçlü bir iletişim kurması ve onların güvenini ve sevgisini kazanması gerekir. Özellikle markaya dayalı kurumlarda, çalışanların kuruma inanması, kendilerini kurumun bir parçası olarak hissetmeleri kurum kültürü aracılığıyla sağlanır. İş hedeflerine ulaşmada kurum içi iletişimin öneminin bilincinde olan MPR, kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi ve çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla kurum içi iletişim faaliyetlerini planlı ve sürekli olarak yürütür.

DİJİTAL İLETİŞİM

Dijital dünyanın dinamiklerini bilen bir ekibimiz var.  Yeni trendleri takip ediyor, markalara özel dijital pazarlama iletişimi strateji tasarlıyor, itibarın offline ve online’da eşzamanlı yaratılacağına inanıyoruz. Topluluk yönetimi, sosyal medya stratejisi, içerik planlama, dijital ve sosyal medya kriz yönetimi, ölçüm, analiz ve raporlama konularında ekibimiz tüm donanımıyla burada!

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

Krizler birdenbire ortaya çıktığı gibi, bazen “geliyorum” diye işaret verdiği halde yönetim zafiyeti veya tedbirsizlik yüzünden şirketlerin başını ağrıtır. Kriz yönetimi, kurumun ve/veya ürünlerinin itibarına yönelik tehditlerin belirlenmesini, bunlara karşı bir iletişim programı hazırlanarak, zor zamanlarda kurumun proaktif davranabilme yeteneğini geliştirmesini sağlar. İşlerin olağan seyrinde gittiği zamanlarda PR ajansının verdiği mesajlara fazla dikkat etmeyen paydaşlar, bir kriz anında tüm dikkatlerini ajanslarına yöneltirler. Bu nedenle kriz yönetimi ve iletişiminin doğru uygulanması ve bertaraf edildiği anda da krizin etraflıca değerlendirilmesi ve kurumsal hafızaya kaydedilmesi hayati önem taşır. Krizin iyi yönetilmesi ve krizlerden fırsat yaratılması, kriz iletişim planının doğru uygulanmasına bağlıdır. Çeşitli kriz senaryoları ile kurumu her an ortaya çıkabilecek krizlere karşı hazırlıklı kılmak, kriz iletişim planları ile mümkündür. MPR, çalıştığı kurumlara kriz iletişimi eğitimi verir ve olası krizlerde nasıl bir yol haritası izleneceğini ayrıntılarıyla ortaya koyarak kurumun itibarının ve iş hedeflerinin zarara uğramasının önüne geçer.

MEDYA İLİŞKİLERİ

Kurumlar, giderek kızışan rekabet ortamında mesajlarını hedef kitle ve sosyal paydaşlara en etkin biçimde iletebilmek için kıyasıya yarışırlarken medya ile ilişkilerin önemi önceki dönemlerden daha fazladır. MPR, kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, stratejik bir bakış açısı ile hazırlanan medya planı aracılığıyla doğru mesajı, doğru zamanda, doğru sözcü tarafından, doğru mecrada hedeflenen kitleye ulaştırır. Aylık ve üç aylık periyotlar halinde hazırladığı medya planlarının iletişim hedeflerine ve stratejilerine uyumlu olmasına azami dikkat sarf eden MPR, ölçümleme konusunda da çok hassas davranır. Hizmet verdiği kurumların kendi ölçeğindeki rakiplerine göre en yüksek ve nitelikli basın yansımaları almalarıyla iftihar eder. MPR’nin, ABD’deki benzerlerinden esinlenerek hazırladığı simülasyonlu medya eğitimi Türkiye’nin en gelişmiş medya eğitim programlarından biridir. Bu eğitimden müşterisi olmayan yerli ve yabancı kurum sözcüleri de yararlanabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KSS

Hem markanın itibarını güçlendirmede, hem marka farklılaşmasını sağlamada, hem de markaya bağlılığı artırmada sosyal sorumluluk iletişimi giderek daha etkin bir araç haline gelmiştir. Kurumlar için bir prestij kaynağı olarak görülen sosyal sorumluluk iletişimi, dikkatli olunmazsa istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Kurumun sosyal sorumluluk projelerini seçerken öncelikle samimiyetine inandırması gerekir. İçi hızla boşaltılmış bu alanda inandırıcı olmanın ve samimi görünmenin başlıca koşulu sürdürülebilirlik ve hesap verebilirliktir. Kurumların, sosyal paydaşları üzerindeki etkilerini analiz etmeleri, sosyal refahın korunması ve geliştirilmesi için yapılabileceklerini saptaması ve alacağı önlemleri bildirmesi gerekir. MPR; iletişiminde çok hassas olunması gereken sosyal sorumluluk projelerini belirleyip yönetmekteki başarısını bu alanda kazandığı birçok ödülle kanıtlamıştır.

ETKİLEYİCİLERİ ETKİLEME YÖNTEMİ

Teknolojinin günlük hayatın her alanına sirayet etmesiyle birlikte tüketiciler sürekli mesaj bombardımanı altındalar. Bunca mesaj ve bilgi akışı arasında kurumların kendi mesajlarını tüketiciye arzu ettikleri ve doğru biçimde algılatıp kabul ettirmeleri zorlaştı. Mesajı en etkili biçimde kitlelere ulaştırmak için, tüketicilerin davranışlarını ve alışkanlıklarını etkileme gücüne sahip kişi veya kurumların devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmakta. Etkileyicileri Etkileme Yönetimi, tüketicilere yön verme potansiyeli taşıyan kişi veya kurumlara yönelik iletişim programlarının planlanıp, uygulanmasıdır. MPR, tüketicileri etkileyen bu etkili kişileri iş hedeflerine en uygun bilgilerle donatarak tüketicilerin görüşlerine inandığı çevrelerden mesaj alması sürecini planlar, uygular ve ölçer.

KONU VE GÜNDEM YÖNETİMİ

Kurumun ürünlerinin veya hizmetlerinin belli bir süre ve belli bir kitleye yönelik, belli bir konuyla ilgili olarak gündeme taşınması, kurumun iş sonuçlarına önemli katkılar sağlar. MPR, gündem yönetimini ciddi, detaylı planlama ve uygulama isteyen bir iletişim alanı olarak görür. Sektörü yakından takip eden, araştırmacı ruha sahip çalışanları aracılığıyla müşterilerinin gündemde kalmalarını hem de gündem yaratmalarını sağlar. Kurumların iş hedeflerine uygun gündem konularının saptanması MPR’ın içerik yönetme gücünden gelir.

ETKİNLİK VE SPONSORLUK YÖNETİMİ

Kurumlara, tüketiciler ile farklı bir zeminde ilişki kurma ve mesaj aktarma fırsatı veren Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi, bir etkinliğe şirket ismi iliştirmekten çok daha fazlasını içerir. Davetiyeden, dekorasyona, konuşma metninden basın dosyasına, görevlilerden hediyelerin seçimine her şey bir mesaj aracıdır, önemli olan bu mesajın kurumun iş hedefine uygun bir şekilde ve bütünlükte sunulabilmesidir. MPR, müşterilerinin etkinlik ve sponsorluk yatırımlarından kazançlı çıkmaları için, ölçülebilir sonuçlar almaya yönelik etkinlikler planlamaya ve uygulamaya özen gösterir. Bu etkinlikler arasında basın toplantıları, fuar katılımları, basın gezileri, sponsorluk çalışmaları ve özel tasarlanmış projeler de yer almaktadır.

CREATIVE

Yaratıcı işlerdeki uzmanlığımız 20 yılı aştı. Çizgialtı araçların tasarım aşamasından sunumuna kadar olan süreci yönetiyor, web sitesi tasarımı, kurumsal kitap ve film prodüksiyonu, etkinliklerin görsel iletişim tasarımı gibi ihtiyaçlara hızlı cevap veriyoruz.