Cannes Young Lions Uluslararası Reklam Festivali’nde PR kategorisinde Türkiye elemelerine katılan MPR’nin Genç Aslanları Aslı Meci ve Can Saçkan elemelerde Türkiye ikincisi oldu. Meci ve Saçkan, kendilerine verilen briefde yer alan Türkiye’nin 2030’da karşılaşacağı su sorununa “drop a donation” adlı dijital PR kampanyasıyla çözüm getirdiler.

Tüm dünyada gerçekleştirilen Cannes Young Lions Uluslar arası Reklam Festivali’nin Türkiye elemeleri bu yıl da iletişim dünyasında heyecanla karşılandı. 30 yaş altı genç profesyonellere yönelik bölümünün 2016 elemeleri, “Basın”, “Film”, “Siber”, “Medya”, “Pr” ve “Genç Pazarlamacılar” olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi. (World Wildlife Fund) WWF’in verdiği briefte amaç; Türkiye’nin 2030’da karşılaşacağı su sorununa dikkat çekmek ve insanları bugünden harekete geçirmekti.MPR’nin Genç Aslanları çok kısa sürede ‘Drop a donation’ adlı bir dijital PR kampanyası hazırladı. Yarışma jürisinin “çok büyük ve çok özgün bir fikir”, “dünya ölçeğinde çoğaltılabilecek bir fikir” olarak tanımladığı “Drop a donation Projesi” Türkiye ikincisi oldu.